Hozzájáruló nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

A lenti tájékoztatás birtokában és ismeretében hozzájárulok, hogy a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószám: 10195664-4-44, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01‑10‑041043) – továbbiakban mint Bank – részemre a K&H Családi Vállalatok Klub elnevezésű rendezvényeire e-mail útján elektronikus meghívót, a megrendezett rendezvényeiről összefoglalót és az azokon elhangzott előadások anyagait, illetve a K&H Családi Vállalatok Klubbal kapcsolatos egyéb tájékoztatókat küldjön Nekem.
Hozzájárulásom adom egybe ahhoz, hogy a fenti célból a Bank a fentebb megadott személyes adataimat kezelje.

Mihez is adok hozzájárulást?

Fenti adataimat a Bank részére abból a célból adom át, hogy az évente négy alkalommal megrendezésre kerülő K&H Családi Vállalatok Klub elnevezésű rendezvényeire részemre e-mail útján elektronikus meghívót, a megrendezett rendezvényeiről pedig összefoglalót, az azokon elhangzott előadások anyagait, illetve egyéb tájékoztatót küldjön. A Bank a fentieken túlmenő, különösen termékértékesítési célból részemre üzeneteket nem küld, adataimat az itt meghatározott céltól eltérő célból nem kezeli.

Mely adataimat kezeli a Bank, mi az adatkezelés jogalapja, kik ismerhetik meg az adataimat?

elen nyilatkozattal kapcsolatban a kezelt adatok körét kizárólag a nyilatkozaton megadott adatok jelentik. A személyes adatok kezelésének jogalapja a részemre megadott tájékoztatáson alapuló önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulás. Az adatokat csak azok a K&H Bank munkatársak, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik munkakörük szerint erre jogosultak.

Milyen jogaim, jogorvoslati lehetőségeim vannak a kezelt adataimmal kapcsolatban, meddig őrzi meg az adataimat a Bank?

A Bank a jelen körben megadott személyes adataid a hozzájárulásod visszavonásáig, de legfeljebb jelen regisztráció és hozzájárulás keltétől számított 3 évig kezeli. Ha nem kívánsz a jövőben fenti tárgyú megkeresést kapni, hozzájárulásod bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatod a Bank bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355). Kérelmezheted továbbá a Banktól a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
Adataid kezelésével kapcsolatos panaszaiddal elsődlegesen a Bankhoz, és annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C vagy 1530 Budapest, Pf. 5.) vagy bírósághoz fordulhatsz.

A Bank adatkezelésével kapcsolatos bővebb tájékoztatást a https://www.kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban találsz, továbbá személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz a Bank bármely elérhetőségén.