Szerző: dr. Bulátkó Ottó, RSM Hungary Adótanácsadó, 2022
Eredeti cikk: https://www.rsm.hu/blog/adotanacsadas/2022/05/torvenyes-adooptimalizalas-afamentes-fizetes-tartozasatvallalassal

Egy-egy üzleti tranzakció tényleges áfafizetés nélkül is megvalósulhat, mégis kevesen élnek az áfa-tartozásátvállalás lehetőségével.

Az áfa-tartozásátvállalás egy olyan kevesek által ismert jogintézmény, amely – többek között nagyösszegű tranzakciók, fizetési nehézségek esetén – az adóhatóság közreműködésével biztosítja a törvényes adóoptimalizálás lehetőségét.

Áfa-tartozásátvállalás: akiknek érdemes élni vele

Nagy összegű tranzakciókat, beruházásokat, áfás üzletág átruházást megvalósító vállalkozások, illetve átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő cégek esetében érdemes átgondolni a  jogszabályok által biztosított, adóhatósági jóváhagyással megvalósuló áfa-tartozásátvállalás lehetőségét. Kapcsolt felek közötti tranzakciók esetében különösen indokolt lehet a jogintézmény gyakorlati alkalmazása.

Habár a jogintézmény jelentős múltra tekint vissza, valamint a hozzá kapcsolódó adóhatósági joggyakorlat is egyre kiforrottabb, mégis kevesen ismerik az áfa-tartozásátvállalás cash flow menedzselésre, fizetési nehézségek megoldására, kockázatcsökkentésre és tranzakciós díjak megtakarítására vonatkozó előnyeit.

A jogintézmény megértését az alábbi példával szemléltetjük.

Eladó és Vevő között egy egyedi, nagy összegű tranzakció valósul meg. A Vevő a gazdasági esemény teljesítésekor csak az áfa nélküli vételár megfizetésére képes. Az Eladó a teljesítéssel egyidejűleg kiállítja a fizetendő általános forgalmi adót tartalmazó számlát, azonban a Vevő csak a nettó vételárat utalja át részére.

Ezt követően az Eladónak az áfabevallásban az adóhatóság felé fizetendő tételként jelenik meg a számlából fakadó kötelezettség, míg a Vevő a bevallásában ugyanezt az áfa-összeget levonható adóként, az adóhatósággal szembeni visszaigénylésként szerepelteti. Tehát az Eladó az áfa-összeggel tartozik a NAV felé, míg a Vevő az áfa-összeget az adóhatóságtól követeli.

A felek ezért – az adóhatóság jóváhagyásával – kötnek egy tartozásátvállalási megállapodást, ahol a Vevő átvállalja az Eladó adóhatóság felé fennálló – jelentős összegű tranzakcióból eredő – kötelezettségét, hiszen neki ez az összeg a teljes vételár kifizetésétől függetlenül levonható adóként fog megjelenni. Az adóhatóság a tartozásátvállalási megállapodást jóváhagyási záradékkal látja el és összevezeti az Eladó tartozását a Vevő visszaigénylésével.

A tartozásátvállalás jogintézménye biztosíték mind az Eladó, mind pedig az adóhatóság számára, hiszen a gazdasági esemény megvalósulását és minősítését, továbbá az egyes kötelezettségek teljesülését az állami adóhatóság is látta és jóváhagyta.

Áfa-tartozásátvállalás a NAV áldásával

Az adóhatóság jóváhagyásával megkötött megállapodás lehetővé teszi, hogy a számlát kiállító és a NAV felé áfafizetésre kötelezett társaság kötelezettségét, a számlát befogadó – és sok esetben a számla áfa tartalmának levonására jogosult – vállalkozás teljesítse.  Mivel a tartozásátvállalás jogintézményének alkalmazásával az adóhatóságtól már közvetlenül a teljesítéskor kérhető a tranzakció vizsgálata, az adózó megóvhatja magát egy esetleges későbbi kellemetlen meglepetéstől is.

Kontrollálható pénzügyek, kockázatcsökkentés, legális adóoptimalizálás – éljen Ön is a tartozásátvállalás jogintézményével, mely nemcsak az áfa, hanem bármilyen, az esedékességkor meg nem fizetett adó vonatkozásában érvényesíthető kezességvállalással – és szűkebb körben anélkül is.